Aktualności

Aktualizacja SubSync2 (2.8.3.1), WfSync (2.3.2.1) i SymSyncPro (0.0.5.1) + BaseLinker (Nowy Magazyn): poprawka przesyłania ceny netto zamiast brutto dla towarów

Aktualizacja WfSync (2.3.2.0):
BaseLinker - Nowy Magazyn: obsługa katalogów, cenników i mapowania magazynów
Uwaga: dla uprzednio skonfigurowanego Nowego Magazynu wymagana jest ponowna konfiguracja w zakładce "Połączenie ze sklepem"

Aktualizacja SymSyncPro (0.0.5.0):
BaseLinker - Nowy Magazyn: obsługa katalogów, cenników i mapowania magazynów
Uwaga: dla uprzednio skonfigurowanego Nowego Magazynu wymagana jest ponowna konfiguracja w zakładce "Połączenie ze sklepem"

Aktualizacja SubSync2 (2.8.3.0):
BaseLinker - Nowy Magazyn: obsługa katalogów, cenników i mapowania magazynów
Uwaga: dla uprzednio skonfigurowanego Nowego Magazynu wymagana jest ponowna konfiguracja w zakładce "Połączenie ze sklepem"

Aktualizacja SymSyncPro: Możliwość wybrania ERP jako źródła kursów walut dla zamówień walutowych, sprawdzanie minimalnej wersji komponentów WebApi

Starsze wpisy...