Realizacje indywidualne

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 20.04.2021.

Warunki ogólne

Wyceny i realizacje indywidualne wyceniamy w roboczogodzinach.

Wyceny są wiążące – koszt realizacji w żadnym wypadku nie przekroczy zakładanego budżetu bez wcześniejszej informacji i akceptacji ze strony Klienta (jest to powód, dla którego niektóre wyceny wymagają od nas większych nakładów czasowych i trzeba na nie poczekać nieco dłużej).

Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest:
1. Zaakceptowanie wyceny
2. Zaakceptowanie warunków opisanych na tej stronie.
Akceptacja musi być wyrażona w wiadomości e-mail.

Wycena jest ważna 30 dni.

Rozliczenia: wyceny do 550 zł netto włącznie

Realizacje, których wartość wynosi do 550 zł netto (676,5 zł brutto), rozliczamy z góry.

Po zaakceptowaniu Klient otrzymuje od nas proformę na uzgodniona kwotę.

Termin realizacji liczymy od daty zaksięgowania wpłaty lub przesłania potwierdzenia przelewu.

Klient otrzymuje fakturę VAT w terminie do 7 dni od zaksięgowania wpłaty za proformę.

Rozliczenia: wyceny powyżej 550 zł netto

Realizacje, których wartość przekracza 550 zł netto (676,5 zł brutto) rozliczamy w formie 50% zaliczki płatnej przed realizacją na podstawie proformy (fakturę VAT do proformy wystawiamy w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty).

Pozostałe 50% płatne jest po odebraniu zlecenia przez zamawiającego (jednak nie później niż w terminie 21 dni od wykonania zlecenia), na podstawie faktury VAT.

Termin realizacji liczymy od daty zaksięgowania wpłaty za zaliczkę lub przesłania potwierdzenia przelewu.

Wsparcie rozwiązań indywidualnych

Dla rozwiązań indywidualnych wparcie i pomoc techniczna są odpłatne – rozliczane według obowiązującej stawki godzinowej (aktualnej na dzień świadczenia usług wsparcia).