Realizacje indywidualne

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 25.04.2023.

Warunki ogólne

Wyceny i realizacje indywidualne wyceniamy w roboczogodzinach. Aktualny koszt roboczogodziny znajduje się w cenniku („Usługa programistyczna – każda rozpoczęta godzina”).

Wyceny są wiążące – koszt realizacji w żadnym wypadku nie przekroczy zakładanego budżetu bez wcześniejszej informacji i akceptacji ze strony Klienta (jest to powód, dla którego niektóre wyceny wymagają od nas większych nakładów czasowych i trzeba na nie poczekać nieco dłużej).

Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest:

  1. Zaakceptowanie wyceny
  2. Zaakceptowanie warunków opisanych na tej stronie.

Akceptacja musi być wyrażona w wiadomości e-mail.

Wycena jest ważna 14 dni.

Wyceny realizacji złożonych

Dla niektórych projektów, już na etapie tworzenia wyceny wymagane jest poniesienie przez nas określonych nakładów na zaprojektowanie i dokładne oszacowanie kosztów.

W takim przypadku:

  1. Szacujemy przybliżony koszt realizacji w postaci „widełek”.
  2. Jeśli wycena mieści się w zakładanym przez Klienta budżecie, dokonujemy dokładnej wyceny która jest odpłatna. Koszt takiej wyceny ustalamy indywidualnie, zwykle natomiast nie przekracza on 2-3 roboczogodzin.
  3. Jeśli Klient zaakceptuje wycenę oraz przystąpimy do realizacji zlecenia – koszt realizacji zostanie pomniejszony o koszt wyceny.
  4. Jeśli Klient nie zaakceptuje wyceny – koszt wyceny nie jest zwracany.

Rozliczenia: wyceny do 600 zł netto włącznie

Realizacje, których wartość wynosi do 600 zł netto (738 zł brutto), rozliczamy z góry.

Po zaakceptowaniu Klient otrzymuje od nas proformę na uzgodniona kwotę.

Termin realizacji liczymy od daty zaksięgowania wpłaty lub przesłania potwierdzenia przelewu.

Klient otrzymuje fakturę VAT w terminie do 7 dni od zaksięgowania wpłaty za proformę.

Rozliczenia: wyceny powyżej 600 zł netto

Realizacje, których wartość przekracza 600 zł netto (738 zł brutto) rozliczamy w formie 50% zaliczki płatnej przed realizacją na podstawie proformy (fakturę VAT do proformy wystawiamy w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty).

Pozostałe 50% płatne jest po odebraniu zlecenia przez zamawiającego (jednak nie później niż w terminie 21 dni od wykonania zlecenia), na podstawie faktury VAT.

Termin realizacji liczymy od daty zaksięgowania wpłaty za zaliczkę lub przesłania potwierdzenia przelewu.

Wsparcie rozwiązań indywidualnych

Dla rozwiązań indywidualnych wparcie i pomoc techniczna są odpłatne – rozliczane według obowiązującej stawki godzinowej (aktualnej na dzień świadczenia usług wsparcia).