SymSyncPro – pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z Sellasist

1999,00  netto

Uwaga: zakup jest możliwy wyłącznie po wdrożeniu przez naszego Technika (wdrożenie jest bezpłatne)

W tej cenie:

 • licencja abonamentowa - abonament roczny
 • możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu (licencja na numer NIP)
 • możliwość podłączenia wielu sklepów/kont tego samego rodzaju
 • prawo do wszystkich przyszłych aktualizacji
 • instalacja i konfiguracja przez pulpit zdalny

Uwaga: cena dotyczy pakietu – licencja roczna na program SymSyncPRO + licencja roczna na Sage WebApi dla Symfonii ERP Handel i Symfonii 50 Cloud.

Program SymSyncPro umożliwia wymianę danych pomiędzy Symfonią ERP Handel / Symfonią 50 Cloud za pośrednictwem WebApi, a platformą Sellasist.

SymSyncPro współpracuje z Symfonią ERP w wersji min. 2020.2.

Do komunikacji ze sklepem nie jest wymagane bezpośrednie połączenie z serwerem SQL (MySQL) sklepu. Komunikacja ze sklepem odbywa się w całości przez API, które może być dodatkowo zabezpieczone i zaszyfrowane protokołem SSL.

Pobieranie i obsługa zamówień

SymSyncPro umożliwia pobranie wybranych zamówień z platformy do Symfonii. Program automatycznie podpowiada zamówienia, które nie zostały jeszcze przetworzone. Następnie zamówienie zostaje zaimportowane do Symfonii jako dokument zamówienia obcego lub dokument sprzedaży.

Integrator ma możliwość wiązania towarów ze sklepu z towarami w Symfonii na podstawie kodu towaru lub kodu kreskowego, dzięki czemu realizowana jest normalna gospodarka magazynowa (towar zostaje zarezerwowany lub zdjęty ze stanu w magazynie Symfonii). SymSyncPro obsługuje także towary/usługi jednorazowe oraz opcje/warianty towarów (każdy wariant towaru w sklepie internetowym musi mieć przypisany swój Symbol/kod kreskowy).

SymSyncPro zakłada także odpowiednie kartoteki kontrahentów (wiązane wg ID klienta), obsługuje także dodatkowe adresy dostawy.

Eksport towarów

Funkcja ta umożliwia aktualizację lub eksport wybranych lub wszystkich towarów z Symfonii do sklepu. W zależności od wybranych parametrów pracy, program może zakładać nieistniejące towary lub wyłącznie aktualizować już istniejące rekordy. Funkcja ta może także aktualizować stany magazynowe w sklepie na podstawie stanów magazynowych w Symfonii (z rezerwacjami lub bez, z wybranych lub wszystkich magazynów).

Harmonogram

SymSyncPro może być uruchamiany w harmonogramie (jako usługa systemowa), niezależnie od zalogowanego użytkownika.

Główne funkcjonalności programu:

 • Automatyczny import zamówień do Symfonii, również możliwość generowania dokumentów sprzedażowych
 • Zakładanie kartotek kontrahentom w Symfonii, obsługa dodatkowych adresów dostawy
 • Eksport towarów z Symfonii do sklepu  (Symbol, nazwa, opis, cena, stan magazynowy, kod EAN)
 • Synchronizacja towarów w sklepie na podstawie towarów z Symfonii (ceny, stany magazynowe, nazwy, kody EAN, aktywność towaru)
 • Obsługa walut i podatków
 • Aktualizacja statusów zamówień w Sellasist w momencie importu
 • Obsługa dowolnej ilości sklepów Sellasist oraz możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu
 • Dostępna opcja pracy integratora w trybie harmonogramu (jako usługa systemowa)
 • Pozostałą funkcjonalność programu zamieściliśmy w tabeli na naszej stronie

Kompatybilność i wymagania

 • Microsoft Windows 10 lub Windows Server 2016
 • Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pakiet Uniwersalny w wersji aktualnej na dzień instalacji integratora.
 • Aktualna wersja WebAPI Handel na dzień instalacji integratora