SymSyncPro – pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z BaseLinker

1999,00  netto

Uwaga: zakup jest możliwy wyłącznie po wdrożeniu przez naszego Technika (wdrożenie jest bezpłatne)

W tej cenie:

 • licencja abonamentowa - abonament roczny
 • możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu (licencja na numer NIP)
 • możliwość podłączenia wielu sklepów/kont tego samego rodzaju
 • prawo do wszystkich przyszłych aktualizacji
 • instalacja i konfiguracja przez pulpit zdalny

Opis

Uwaga: cena dotyczy pakietu – licencja roczna na program SymSyncPRO + licencja roczna na Sage WebApi dla Symfonii ERP Handel i Symfonii 50 Cloud.

Program SymSyncPro umożliwia wymianę danych pomiędzy Symfonią ERP Handel / Symfonią 50 Cloud za pośrednictwem WebApi, a platformą BaseLinker.

SymSyncPro współpracuje z Symfonią ERP w wersji min. 2020.2.

Do komunikacji ze sklepem nie jest wymagane bezpośrednie połączenie z serwerem SQL (MySQL) sklepu. Komunikacja z BaseLinker odbywa się w całości przez API, które może być dodatkowo zabezpieczone i zaszyfrowane protokołem SSL.

Pobieranie i obsługa zamówień

SymSyncPro umożliwia pobranie wybranych zamówień z BaseLinker do Symfonii. Program automatycznie podpowiada zamówienia, które nie zostały jeszcze przetworzone. Następnie zamówienie zostaje zaimportowane do Symfonii jako dokument zamówienia lub dokument sprzedaży.

Integrator ma możliwość wiązania towarów z magazynu wewnętrznego BaseLinker z towarami w Symfonii na podstawie kodu towaru, dzięki czemu realizowana jest normalna gospodarka magazynowa (towar zostaje zarezerwowany lub zdjęty ze stanu w magazynie Symfonii). SymSyncPro obsługuje także towary/usługi jednorazowe.

SymSyncPro zakłada także odpowiednie kartoteki kontrahentów (wiązane wg ID klienta), obsługuje także dodatkowe adresy dostawy.

SymSyncPro potrafi także generować obrazy dokumentów w formacie PDF i przesyłać je do panelu BaseLinker.

Import towarów

Funkcja ta umożliwia import wybranych towarów z magazynu w BaseLinker do Symfonii. Na podstawie pola “Kod” program aktualizuje lub zakłada nowe wpisy w kartotece towarowej. Importowane są takie pola jak (do wyboru): kod produktu, nazwa, ceny, opisy, stawka VAT, kod kreskowy.

Eksport towarów

Funkcja ta umożliwia aktualizację lub eksport wybranych lub wszystkich towarów z Symfonii do BaseLinker. W zależności od wybranych parametrów pracy, program może zakładać nieistniejące towary lub wyłącznie aktualizować już istniejące rekordy. Funkcja ta może także aktualizować stany magazynowe w magazynie na podstawie stanów magazynowych w Symfonii (z rezerwacjami lub bez, z wybranych lub wszystkich magazynów).

Harmonogram

SymSyncPro może być uruchamiany w harmonogramie (jako usługa systemowa), niezależnie od zalogowanego użytkownika.

Główne funkcjonalności programu:

 • Automatyczny import zamówień do Symfonii, również możliwość generowania dokumentów sprzedażowych
 • Zakładanie kartotek kontrahentom w Symfonii, obsługa dodatkowych adresów dostawy
 • Eksport towarów z Symfonii do BaseLinker
 • Obsługa wielomagazynowości w BaseLinker
 • Import towarów z BaseLinker do Symfonii
 • Synchronizacja towarów w magazynie BaseLinker na podstawie towarów z Symfonii (nazwy, ceny, stany magazynowe, opisy, kody kreskowe, wagi)
 • Integrator ma możliwość wiązania towarów z BaseLinker po EAN lub SKU z towarami w Symfonii na podstawie kodu towaru lub kodu kreskowego, dzięki czemu realizowana jest normalna gospodarka magazynowa (towar zostaje zarezerwowany lub zdjęty ze stanu w magazynie Symfonii)
 • Obsługa walut i podatków
 • Obsługa kategorii
 • Aktualizacja statusów zamówień w BaseLinker
 • Przesyłanie dokumentów sprzedaży w PDF (faktury, paragony) do BaseLinker
 • Obsługa dowolnej ilości kont oraz możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu
 • Możliwość pracy w tle (jako usługa systemowa)
 • Pozostałą funkcjonalność programu zamieściliśmy w tabeli na naszej stronie

Kompatybilność i wymagania

 • Microsoft Windows 10 lub Windows Server 2016
 • Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pakiet Uniwersalny w wersji aktualnej na dzień instalacji integratora.
 • Aktualna wersja WebAPI Handel na dzień instalacji integratora