SymSyncPro – pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z EasyUploader

2250,00  netto/rok (187,50  netto/mies.)

Uwaga: zakup jest możliwy wyłącznie po wdrożeniu przez naszego Technika (wdrożenie jest bezpłatne)

W tej cenie:

 • możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu (licencja na numer NIP)
 • możliwość podłączenia wielu sklepów/kont tego samego rodzaju
 • prawo do wszystkich przyszłych aktualizacji
 • instalacja i konfiguracja przez pulpit zdalny

Uwaga: cena dotyczy pakietu – licencja roczna na program SymSyncPRO + licencja roczna na Symfonia WebApi dla Symfonii ERP Handel i Symfonii 50 Cloud.

Program SymSyncPro umożliwia wymianę danych pomiędzy Symfonią ERP Handel / Symfonią 50 Cloud za pośrednictwem WebApi, a programem EasyUploader.

SymSyncPro współpracuje z Symfonią ERP w wersji min. 2020.2.

Pobieranie i obsługa zamówień

SymSyncPro umożliwia pobranie wybranych zamówień z EasyUploader do Symfonii. Program automatycznie podpowiada zamówienia, które nie zostały jeszcze przetworzone. Następnie zamówienie zostaje zaimportowane do Symfonii jako dokument zamówienia lub dokument sprzedaży.

Integrator ma możliwość wiązania towarów z programu z towarami w Symfonii na podstawie kodu towaru, dzięki czemu realizowana jest normalna gospodarka magazynowa (towar zostaje zarezerwowany lub zdjęty ze stanu w magazynie Symfonii). SymSyncPro obsługuje także towary/usługi jednorazowe.

SymSyncPro zakłada także odpowiednie kartoteki kontrahentów (wiązane wg ID klienta), obsługuje także dodatkowe adresy dostawy.

Import towarów

Funkcja ta umożliwia import wybranych towarów z EasyUploader do Symfonii. Na podstawie pola “Kod” program aktualizuje lub zakłada nowe wpisy w kartotece towarowej. Importowane są takie pola jak (do wyboru): kod produktu, nazwa, ceny, stawka VAT.

Eksport towarów

Funkcja ta umożliwia aktualizację lub eksport wybranych lub wszystkich towarów z Symfonii do EasyUploader. W zależności od wybranych parametrów pracy, program może zakładać nieistniejące towary lub wyłącznie aktualizować już istniejące rekordy. Funkcja ta może także aktualizować stany magazynowe na aukcjach na podstawie stanów magazynowych w Symfonii (z rezerwacjami lub bez, z wybranych lub wszystkich magazynów).

Harmonogram

SymSyncPro może być uruchamiany w harmonogramie (jako usługa systemowa), niezależnie od zalogowanego użytkownika.

Główne funkcjonalności programu:

 • Automatyczny import zamówień do Symfonii, również możliwość generowania dokumentów sprzedażowych
 • Eksport towarów z Symfonii
 • Import towarów z EasyUploader do Symfonii
 • Synchronizacja towarów w magazynie EasyUploader/ aukcjach na podstawie towarów z Symfonii (ceny, stany magazynowe, nazwy)
 • Obsługa dowolnej kont podpiętych pod EU
 • Obsługa walut i podatków
 • Aktualizacja statusów zamówień w EasyUploader
 • Możliwość pracy w tle (jako usługa systemowa)
 • Pozostałą funkcjonalność programu zamieściliśmy w tabeli na naszej stronie

Kompatybilność i wymagania

 • Microsoft Windows 10 lub Windows Server 2016
 • Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pakiet Uniwersalny w wersji aktualnej na dzień instalacji integratora.
 • Aktualna wersja WebAPI Handel na dzień instalacji integratora

Informacje dodatkowe

Typ licencji

Licencja abonamentowa – roczna