SymSyncPro – pakiet integrator Symfonia ERP i Symfonia 50 Cloud z eBay

2250,00  netto/rok (187,50  netto/mies.)

Uwaga: zakup jest możliwy wyłącznie po wdrożeniu przez naszego Technika (wdrożenie jest bezpłatne)

W tej cenie:

 • możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk w ramach jednego podmiotu (licencja na numer NIP)
 • możliwość podłączenia wielu sklepów/kont tego samego rodzaju
 • prawo do wszystkich przyszłych aktualizacji
 • instalacja i konfiguracja przez pulpit zdalny

Uwaga: cena dotyczy pakietu – licencja roczna na program SymSyncPRO + licencja roczna na Symfonia WebApi dla Symfonii ERP Handel i Symfonii 50 Cloud.

Program SymSyncPro umożliwia wymianę danych pomiędzy Symfonią ERP Handel / Symfonią 50 Cloud za pośrednictwem WebApi, a platformą eBay.

SymSyncPro współpracuje z Symfonią ERP w wersji min. 2020.2.

Do komunikacji ze sklepem nie jest wymagane bezpośrednie połączenie z serwerem SQL (MySQL) sklepu. Komunikacja z eBay odbywa się w całości przez API, które może być dodatkowo zabezpieczone i zaszyfrowane protokołem SSL.

Pobieranie i obsługa zamówień

SymSyncPro umożliwia pobranie wybranych zamówień z eBay do Symfonii. Program automatycznie podpowiada zamówienia, które nie zostały jeszcze przetworzone. Następnie zamówienie zostaje zaimportowane do Symfonii jako dokument zamówienia lub dokument sprzedaży.

Integrator ma możliwość wiązania towarów z programu z towarami w Symfonii na podstawie kodu towaru, dzięki czemu realizowana jest normalna gospodarka magazynowa (towar zostaje zarezerwowany lub zdjęty ze stanu w magazynie Symfonii). SymSyncPro obsługuje także towary/usługi jednorazowe.

SymSyncPro zakłada także odpowiednie kartoteki kontrahentów (wiązane wg ID klienta), obsługuje także dodatkowe adresy dostawy.

Aplikacja obsługuje zamówienia ze wszystkich oddziałów eBay (ebay.pl, ebay.de, ebay.co.uk, ebay.com itd.).

Obsługuje zamówienia walutowe i dwa tryby podatkowe – podatki wg stawek zwracanych przez API eBay lub podatki lokalne (polskie).

Harmonogram

SymSyncPro może być uruchamiany w harmonogramie (jako usługa systemowa), niezależnie od zalogowanego użytkownika.

Główne funkcjonalności programu:

 • Automatyczny import zamówień do Symfonii, również możliwość generowania dokumentów sprzedażowych
 • Obsługa dowolnej kont eBay
 • Obsługa walut i podatków
 • Możliwość pracy w tle (jako usługa systemowa)
 • Pozostałą funkcjonalność programu zamieściliśmy w tabeli na naszej stronie

Kompatybilność i wymagania

 • Microsoft Windows 10 lub Windows Server 2016
 • Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pakiet Uniwersalny w wersji aktualnej na dzień instalacji integratora.
 • Aktualna wersja WebAPI Handel na dzień instalacji integratora

Informacje dodatkowe

Typ licencji

Licencja abonamentowa – roczna