Zmiana stawek VAT a drukarki fiskalne

W ramach walki z rosnącą inflacją, Polski rząd przedstawił plany obniżki stawek VAT na niektóre towary i usługi. Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. W związku z powyższym może być konieczne podjęcie przez Państwa dodatkowych działań. Niektóre drukarki fiskalne mogą napotkać problemy przy próbie fiskalizacji pozycji ze zmienioną stawką.

W uproszczeniu: drukarka pamięta, że towar o określonym symbolu został już kiedyś zafiskalizowany z określoną stawką VAT. Próba zafiskalizowania tego samego towaru z inną stawką VAT może zakończyć się komunikatem o błędzie.

Aby uniknąć niespodziewanych problemów, zalecamy kontakt z Państwa serwisantem aby potwierdzić lub wykluczyć możliwość ich wystąpienia.

W sytuacji gdy Państwa urządzenie nie pozwoli na zmianę stawek VAT, konieczna może być zmiana symboli/kodów towarów w Państwa programie. Z kolei zmiana symboli może zakłócić działanie integracji (należałoby zmienić symbole produktów także w sklepach).

Aby maksymalnie ułatwić Państwu działania, zalecamy:

 1. Przejście na identyfikację produktów po stronie ERP na inne pole, np. kody kreskowe (EAN):

  Wcześniej należy uzupełnić kody lub skopiować zbiorczo symbole towarów do wybranego pola.
  Należy to zrobić we własnym zakresie. Nie świadczymy usług zarządzania kartotekami.
 2. Jeśli zmiana symboli będzie konieczna, proszę pamiętać że zmiana ta z założenia ma być tymczasowa. Nie można natomiast wykluczyć scenariusza, w którym np. w lipcu 2022 stawki VAT zostaną ponowie zmienione na jeszcze inne wartości. Mając to na uwadze, zalecamy aby tworzyć symbole wg. wzorca: SYMBOL_TOWARU.STAWKA_VAT np. :
  symbol towaru „0000000001” otrzyma postać „0000000001.05” – dla stawki VAT 5%
 3. Należy przy pamiętać, że pole symbol/kod/indeks towaru ma ograniczoną długość:
  • Subiekt GT/Navireo: 20 znaków
  • Subiekt NEXO: 64 znaki
  • Symfonia: od 20 do 40 znaków (w zależności od ustawień programu)
  • WAPRO: 20 znaków
 4. Przy kopiowaniu symboli/kodów z zewnętrznych źródeł (szczególnie MS Excel, strony internetowe itp.) prosimy o upewnienie się, że na początku lub końcu tekstu nie znajdują się żadne niewidoczne znaki (np. spacje, znaki nowej linii, tabulator itp.)
 5. Po zmianie pola identyfikacji towaru należy pamiętać o uzupełnieniu „usługi transportowej” i „usługi powiązanej z kosztami dodatkowymi” w konfiguracji integratora: